هزينه ارسال :

.

هزينه ارسال محصولات بسته به نوع محصول و موقعيت مکاني خريدار متفاوت ميباشد که در زمان ثبت سفارش به مشتريان اعلام خواهد شد.

( خرید بالاتر از 5.000.000 تومان در شهر تهران بصورت رایگان می باشد ) .

 

 

روشهاي ارسال سفارش : 

.

1.سفارشات در شهر تهران صرفا توسط همکاران ما ارسال مي گردد.

 

2.در ساير استان ها غير از استان تهران، سفارش ها از دو طريق شرکت پست جمهوري اسلامي ايران و باربري ارسال مي گردند.

.

 

نکته: در مواردي که ارسال توسط شرکت پست يا باربري انتخاب مي گردد، مسئوليت فروشگاه صرفاً تحويل سفارش بصورت صحيح و سالم و در حداقل

بازه زماني به شرکت پست يا باربري و ارسال کد پيگيري ( يا شماره بيجک ) براي مشتري مي باشد. در اين موارد مطابق مواد 386 و 387 قانون تجارت

کليه مشکلات ناشي از حمل کالا بر عهده متصدي حمل و نقل بوده و فروشگاه مسئوليتي در قبال تاخير در ارسال يا مشکلات احتمالي آن ندارد و در

صورت بروز مشکل فروشگاه پاسخگو و پرداخت کننده خسارت نمي باشد.